Országos Közgyűlés

Közlemény

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (Kar) Országos Közgyűlése (OK) 2015. március 27-én tartotta meg idei első ülését. Az ülésen a Miniszterelnökség képviseletében jelen volt dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár úr, aki üdvözlő beszédében bejelentette a kormánytisztviselői életpálya indítását, melyet 2016. II. félévének elejére ütemez a Kormány.

Az OK elfogadta a Kar elnökének beszámolóját a 2014. évről és a 2014. évi pénzügyi beszámolót. Fontos, kiemelkedő feladatnak tekinti továbbra is a Kar az életpálya részletszabályainak kidolgozását, amely 2014 júliusában indult meg a Belügyminisztérium irányításával. A kormánytisztviselők etikus viselkedésének egyik fokmérője az etikai ügyek alacsony száma, amit az OK megelégedéssel vett tudomásul. Ugyanakkor sajnálattal állapította meg, hogy jelenleg a szerény költségvetési keretek, valamint a szűkös adminisztrációs kapacitás nem teszik lehetővé egy szociális támogatási rendszer kialakítását.

A 2015. évre aláírásra került a Miniszterelnökséggel a Kar költségvetését biztosító támogatási szerződés, melynek felosztását vita után a közgyűlés elfogadta. A Kar folytatni szeretné az etikai bizottsági tagok és az integritás tanácsadók rendszeres továbbképzését, valamint kiemelten figyelemmel kíséri a területi közigazgatási integráció végrehajtását. Tervezi a Kar a személyügyi nyilvántartás megújítását, a TÉR kritikai értékelését, korszerűsítését.

Az elnök fontos feladatának tekinti a területi közgyűlésekkel való kapcsolatok zavartalan biztosítását, amit a közgyűlés támogatott. A Kar kiemelkedő partnere a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, melynek oktató, továbbképzéseket irányító munkájában az elnökség több tagja is részt vesz.

A Kar módosította a „Magyar Kormánytisztviselői Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről” szóló szabályzatát. A „Közszolgálati Életútért Emlékérem” kitüntetettjei a jövőben pénzjutalomban is részesülnek.

 

Budapest, 2015. március 31.