A Csongrád megyei időközi választás eredményének közzététele

Tisztelt Kormánytisztviselők!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Választási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 8.1 e) pontjának felhatalmazása alapján az Országos Választási Bizottság közzé teszi a Magyar Kormánytisztviselői Kar Csongrád Megyei Területi Etikai Bizottsága elnöki tisztségének betöltésére kiírt időközi választásának eredményét. (Az OVB 2015/02/05/1 sz. határozata)

Az Országos Választási Bizottság döntése ellen a Szabályzat 3.8. pontja alapján a határozatnak az választás központi honlapján történő megjelenésétől számított 5 napon belül kifogás nyújtható be a Jogorvoslati Bizottsághoz (jogorvoslat@mkk.org.hu).

A Csongrád megyei választókerült időközi választásának - a szavazatszámlálási jegyzőkönyv alapján kihirdetésre kerülő - eredménye:

Az MKK Csongrád Megyei Területi Etikai Bizottságának Elnöke: Dr. Lakatos-Tóth Andor

 

Dr. Páva Hanna

MKK OVB elnök

 

Budapest, 2015. február 05.