Publikációs felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadásában megjelenő Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás című szakmai, tudományos folyóirat, amely az államélet, a társadalom és a közigazgatás minőségének fejlesztését szolgáló tudás közvetítését tekinti tudományos missziójának. Célja az általános államtudományok, kiemelten a közigazgatás-tudomány és a jogtudomány, a közmenedzsment és a közpolitika fejlődését szolgáló lektorált kutatások és szakmai tapasztalatok közlése, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti kölcsönhatás erősítése.

 

Publikálási feltételek:

A tanulmányok terjedelme max. 25 000 n, amelybe beleszámít a cím is.

Formázás

 • Word szövegszerkesztővel készítve (word dokumentum)
 • Times New Roman, 12-es betűtípus, sorkizárt, oldalszámozva
 • a kézirat egy oldala kb. 25-26 másfeles vagy dupla sorközzel gépelt sort tartalmazzon, soronként 60 leütéssel
 • margók ideális mérete: bal oldalon 20 mm, jobb oldalon 30 mm, alul 40 mm, felül 25 mm
 • a címeket, alcímeket, különálló idézeteket a szövegtől egy-egy sor válassza el, kérjük a címhierarchia egyértelmű bejelölését
 • új bekezdés mindig Enter-rel kezdődjék
 • a szerző által kiemelni kívánt szavakat, szövegrészeket, mondatokat dőlt betűtípussal lehet hangsúlyozni, más tipográfiát nem fogadunk el
 • az ábrákat, táblázatokat külön lapon, illetve külön fájlban, sorszámozva, címekkel ellátva kell leadni
 • más művekből átvett ábrák, illusztrációk közlési engedélyét a szerző szerzi be

Hivatkozások

 • a főszöveg összes hivatkozását a lapaljai lábjegyzetben kérjük megadni, az alábbi paramétereket kérjük feltüntetni: A szerzők- Szerkesztők neve - A hivatkozott szöveg címe - A szöveg kiadási helye- A szöveg kiadásának ideje –A szöveg terjedelme
 • a lapaljai lábjegyzetelés menüpontot választva, Times New Roman, 10-es betűtípus, szimpla sorköz beállítással
 • a szöveg végén az irodalomjegyzéket nem kérjük feltüntetni

A közleményhez csatolandó dokumentumok

 • egy angol és magyar nyelvű absztrakt max. 1500 n terjedelemben
 • szerzői információk, amelyhez kérjük megadni:
 • a szerző nevét (és postacímét, ahova a tiszteletpéldány küldhető)
 • ha van: rendfokozatát, tudományos fokozatát
 • beosztását, szolgálati vagy munkahelye megnevezését
 • telefonszámát és e-mail címét

A szövegek beküldése a szerkesztőség számára

A kéziratot elektronikusan kérjük leadni a www.ppb.mk.uni-nke.hu szerkesztőségi e-mail címre.

A cikkek beküldési határideje: 2014. október 20.

A folyóirat megjelenési ideje: 2014. november.

További információ: http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas