ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 2012-ben hivatásrendi köztestületként hívta életre a Magyar Kormánytisztviselői Kart (MKK). A köztestületünk tagsága által megválasztott országos és területi tisztségviselők mandátuma idén lejár, melyre tekintettel a Kttv. 32. §-a alapján az ősz folyamán választásokat tartunk.

Az országos és területi választások párhuzamosan, egyidőben zajlanak.

Az országos választáson az Országos Közgyűlés 80 tagját választjuk meg. Ez a testület az MKK legfőbb képviseleti, döntéshozó szerve. A 80 közgyűlési mandátum a választókerületekben foglalkoztatott MKK tagok számának függvényében kerül elosztásra az egyes választókerületek között. Az országos választások során az MKK tagjai a munkavégzés helye szerint megyei, fővárosi, vagy központi választókerületben tudnak szavazni.

A területi választás során az MKK területi tisztségviselőit (területi elnök, területi alelnök, területi etikai bizottság elnöke, területi etikai bizottság tagjai) választjuk meg választókerületenként.

A Területi Elnökség részt vesz az MKK képviseleti, véleményalkotási, konzultációs jogai gyakorlásában, területi rendezvényeket szervez, felterjesztési joga gyakorlásával közreműködik a Köz Szolgálatáért” díj és a „Közszolgálati Életútért Emlékérem” díjak adományozásában. A területi etikai bizottságok Becsületbíróságként járnak el, feladatuk az elsőfokú etikai eljárások lefolytatása.

A területi választásokon az ország megyei és fővárosi választókerületre van osztva. Az országos választáson a központi választókerületbe tartozó kormánytisztviselők a területi választáson a fővárosi választókerületbe tartoznak.

A választójog általános és egyenlő, a szavazás titkos és közvetlen. A választáson akár választóként, akár választható jelöltként csak az az MKK tag vehet részt, aki feliratkozik az elektronikus névjegyzékre az mkk.gov.hu honlapon a „Választások” menüpontban!

A választás két szakaszból áll:

1. Feliratkozás és ajánlás elektronikus úton:

A feliratkozási és ajánlási szakasz 2017. szeptember 25-től 2017. október 18-ig tart, és elektronikus úton zajlik a választás elektronikus felületén, az mkk.gov.hu honlapon.

A munkáltatók Kttv. szerinti adatszolgáltatása alapján az MKK tagnyilvántartó rendszerében szereplő tisztviselők várhatóan 2017. szeptember 25-ig elsődlegesen személyes ügyfélkapun, illetve elektronikus hivatali levelezésen keresztül kapják meg azt a felhasználó nevet és jelszót, amellyel be tudnak lépni a választás elektronikus felületére. Az azonosítók kiküldésére 2017. szeptember 23-a és 25-e között kerül sor.

A választáson akár választóként, akár választható jelöltként csak az az MKK tag vehet részt, aki feliratkozik az elektronikus névjegyzékre! A névjegyzékre feliratkozni az mkk.gov.hu honlapon, a "Feliratkozás" menüpontban lehet.  Az MKK tag adatainak megadásával hozzájárul személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez és ahhoz, hogy szükség esetén az MKK Országos Irodája azokat a munkáltatóval egyeztesse.

Amennyiben a névjegyzékre feliratkozott választójogosult jelöltként szeretne indulni a választáson, az elektronikus felületen jelöltetheti magát az országos választási listán Országos Közgyűlésbe közgyűlési tagnak, a területi választási listába választókerületében területi elnöknek, területi alelnöknek, területi etikai bizottsági tagnak vagy a bizottság elnökének. Jelölt kizárólag az az MKK tag lehet, aki a választás megkezdésekor minimum öt év közszolgálati gyakorlattal rendelkezik, és a választás elektronikus felületén a "Jelölté válás" menüpontban jelöltként nyilvántartásba veteti magát. A nyilvántartásba vett jelölt ugyanezen menüpontban feltöltheti önéletrajzát. 

A névjegyzékre feliratkozott választójogosult a kinevezési okiratában foglalt munkavégzési helye szerinti választókerület névjegyzékében szereplő, magát jelöltként nyilvántartásba vett kormánytisztviselőkre, állami tisztviselőkre adhat le ajánlást az "Ajánlás" menüpont alatt. A választójogosult korlátlan számú, de ugyan arra a jelöltre csak egy ajánlást adhat.

FONTOS, hogy az országos és területi választások egyidőben, de két jelölőlista alapján zajlanak, ezért az „Ajánlás” menüpont Országos Választások részében az Országos Közgyűlés tagjaira, a Területi Választások részben a területi tisztségviselőkre tudják a választójogosultak ajánlásaikat leadni.

Nézze meg mindkét lista jelöltjeit és vegyen részt mind az országos, mind a területi választásokban! Támogassa az Ön számára szimpatikus jelölteket, hogy elérjék az 1%-os választási küszöböt, és a papír alapú szavazáson is választható jelöltek legyenek!

A választáson azok a választójogosultak tartoznak egy választókerületbe, akiknek munkavégzési helye ugyanabban a megyében vagy a fővárosban található. Az Országos Közgyűlés tagjainak választási folyamatában a központi államigazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők a központi választókerületbe tartoznak.

A választási névjegyzék 2017. október 18-án éjfélkor lezárásra kerül.  Csak az a jelölt lesz választható, akit az adott választókerület választójogosultjainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Azon tisztviselők, akik elérik a jelölési küszöböt, választókerületükben felkerülnek a választható jelöltek listájára. A támogató ajánlások összegzését követően az Országos Választási Bizottság a „Választható jelöltek” menüpont alatt közzéteszi, hogy a leadott ajánlások száma alapján mely jelöltek választhatók a papír alapú szavazás során.

2. A szavazás papír alapon:

A papír alapú szavazás 2017. november 6-tól 10-ig, azaz öt munkanapon keresztül tart. Ebben az időszakban van lehetősége a névjegyzékre feliratkozott MKK tagoknak a választókerületében erre kijelölt helyen elhelyezett urnába szavazólapjait és a nyilatkozat a szavazásról nyomtatványt bedobva leadni szavazási iratát.

A papír alapú szavazásban kizárólag az tud részt venni, aki a szavazás 2017. szeptember 25-től október 18-ig tartó feliratkozási és ajánlási szakaszában a választási rendszer elektronikus felületén feliratkozott a választási névjegyzékre!

A választójogosult a papír alapú szavazatának leadásához az mkk.gov.hu honlap Választások menü  „Dokumentumok letöltése menüpontból kinyomtatja a szavazási lapokat és a nyilatkozat a szavazásról nyomtatványt. A szavazólapok a leadható szavazatok számának megfelelő rubrikát tartalmazzák. Szavazni legfeljebb annyi jelöltre lehet, ahány mandátum az adott választókerületben kiosztható. Szavazni a választható jelöltek listáján a választható jelöltek neve mellett szereplő választási sorszám a szavazólapokon lévő rubrikába tollal történő beírásával lehet.

A választójogosult a kitöltött szavazólapokat együtt egy kisebb borítékba zárja. A lezárt kisebb borítékot a kitöltött és aláírt nyilatkozat a szavazásról nyomtatvánnyal együtt egy nagyobb borítékba teszi, amelyet lezár (szavazási irat), és a hivatalos munkaidőben a választókerületi kapcsolattartó által előre meghatározott helyszínen és időpontban a szavazási biztosok által a választójogosultak részére biztosított szavazóurnába dob, vagy a szavazás lezárásáig postai úton eljuttat a választókerületi Szavazatszámláló Bizottsághoz. A Szavazatszámláló Bizottságok postacíme az MKK információs portálján a Választások 2017. menüpontja alatt közzétételre került.

A szavazási időszak befejezését követően a szavazási biztosok a lezárt urnákat átadják a választókerületi Szavazatszámláló Bizottságnak, akik az urnákban és a postai úton érkezett szavazási iratok érvényességének megvizsgálása után megszámlálják a szavazatokat, a választás eredményéről jegyzőkönyvet állítanak ki, melyeket a szavazási iratokkal együtt továbbítanak az Országos Választási Bizottságnak.

Az országos választáson az Országos Közgyűlés tagjai, a területi választásokon az egyes válaszókerületekben a területi elnök, területi alelnök, a Területi Etikai Bizottság elnöke és négy tagja azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható tagok száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A jegyzőkönyvek alapján az Országos Választási Bizottság a szavazási időszak utolsó napját követő három munkanapon belül határozatban állapítja meg a választás eredményét és ezzel egyidőben határozatát az MKK információs portálján és a választási felület „Eredmények” menüpontja alatt közzéteszi.

A választás eredményének jogerőssé válását követően az Országos Iroda gondoskodik az újonnan felálló Országos Közgyűlés alakuló ülésének legkésőbb december 14-én történő összehívásáról. Az újonnan választott Országos Közgyűlés ülésén megválasztásra kerülő új Országos Elnökség gondoskodik az újonnan megválasztott területi elnökségek ülésének mihamarabbi összehívásáról.

Amennyiben választással kapcsolatos jogszabálysértést észlel, legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértéstől számított három munkanapon belül a Választási Szabályzatban részletezett tartalommal, a jogorvoslat@mkk.org.hu elektronikus elérhetőségen kifogással fordulhat a Jogorvoslati Bizottsághoz. A Bizottság haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül dönt a kifogásról, mely az MKK információs portálján közzétételre kerül.